TESTNO OKOLJE

eRačun Pošte SlovenijeTEST

Ali že izdajate e-račune?

Pošta Slovenije svojim uporabnikom ponuja celovito in zanesljivo rešitev za izdelavo in prenos e-računov do proračunskih uporabnikov ter drugih pravnih in fizičnih oseb. E-račune lahko svojim poslovnim partnerjem in strankam zanesljivo in enostavno pošiljate v njihovo elektronsko banko, v UJPnet ali preko elektronske pošte. Storitev je celovita in preprosta za uporabo, enostavno pa jo je povezati tudi z vašo obstoječo računovodsko rešitvijo.

E-račun mora biti izdelan v obliki XML datoteke v formatu e-SLOG (različica 1.6 ali novejša) ki je standardiziran in namenjen strojnemu branju, tako da ga je mogoče uvoziti v informacijski sistem ter samodejno obdelati.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU) z dne 27. decembra 2013 morajo od 1. januarja 2015 vsi proračunski uporabniki(državna in javna uprava, tudi šole, vrtci, upravne enote, zavodi, uradi ...) sprejemati račune svojih dobaviteljev le v elektronski obliki (e-račune). Sprejemanje računov v klasični, papirnati obliki več ni dovoljeno. Proračunskim uporabnikom se lahko e-računi v formatu eSlog pošljejo le preko ponudnikov e-poti, ki imajo z UJP sklenjeno pogodbeno razmerje.

Naše storitve

Osnovne storitve

Storitev eRačun omogoča:

 • Pripravo e-računa v obliki e-SLOG XML s pomočjo enostavnega spletnega obrazca in enostavno dodajanje morebitnih prilog.
 • Oddajo e-računa in njegovih prilog, izdelanih v vašem računovodskem programu.
 • Posredovanje e-računa vašim strankam - proračunskim uporabnikom preko UJPnet.
 • Posredovanje e-računa vašim strankam - fizičnim ali pravnim osebam v nihovo elektronsko banko.
 • Posredovanje e-računa vašim strankam preko običajne elektronske pošte.

Dodatne storitve

Storitev eRačun omogoča tudi osnovno e-hrambo e-računov in prilog k računu. Gre za enostavno e-hrambo, ki shranjuje vse račune in priloge, ki se pošiljajo preko sistema eRačun. Dostop do hranjenih e-računov je omogočen preko spletne aplikacije, kjer je na voljo tudi učinkovit iskalnik računov.

Priprava e-računov

Spletna aplikacija

e-račun pripravite tako, da podatke za vaš račun vnesete v enostaven spletni obrazec kar v vašem spletnem brskalniku.

Če za izdelavo e-računov uporabljate računovodski program, lahko datoteko e-SLOG XML uvozite v naš sistem preko vašega spletnega brskalnika.

Upravljanje z vašimi pripravljenimi in izdanimi in arhiviranimi e-računi je mogoče preko intuitivnega spletnega vmesnika, za enostavno pripravo e-računov pa si lahko pripravite predloge e-računov ter sezname vaših storitev, blaga in strank.

Spletne storitve

Prenos e-računov v naš sistem je mogoča tudi na preprost način neposredno iz vašega računovodskega programa. O združljivosti se pozanimajte pri njegovem proizvajalcu.

Za razvojnike:

Aplikacije, ki že izdelajo e-račune v obliki e-SLOG XML, se lahko s sistemom za posredovanje e-računov povezujejo preko spletnih servisov ali REST spletnih servisov. Za avtentikacijo je potebno  uporabiti kvalificirano digitalno potrdilo.

Za obe vrsti spletnih servisov je na voljo dokumentacija, ki razvijalcem omogoča enostavno povezovanje lastnega informacijskega sistema s sistemom eRačun.

Video

Cenik

Priprava in prenos e-računov

Naročniki na našo storitev si zagotovite zanesljivo storitev po ugodni ceni.

 • Mesečna naročnina na storitev priprave in prenosa e-računov znaša 3,00 €, v kar je vključena priprava ali prevzem 30 e-računov.
 • Priprava ali prevzem vsakega e-računa preko spleta nad količino, vključeno v naročnino, znaša 0,1 €.
 • Prevzem vsakega preko spletnih storitev prejetega e-računa nad količino, vključeno v naročnino, znaša 0,05 €.
 • Prenos prevzetega e-računa proračunskim uporabnikom v UJPnet je brez doplačila.
 • Doplačilo za prenos prevzetega e-računa v elektronsko bančništvo (omrežje Bankart) znaša 0,25 €.
 • Prenos prevzetega e-računa preko običajne elektronske pošte je brez doplačila.

*cene ne vključujejo DDV!

eHramba

Naročnikom na našo storitev dodatno ponujamo samodejen prenos izdanih e-računov v certificirano varno elektronsko hrambo, kjer se bodo hranili v času, ki je predpisan z zakonom.

 • Mesečna naročnina za vsakih začetih 500 MB (zadošča za ca. 15.000 e-računov) znaša 5,00 €.

  *cene ne vključujejo DDV!

Dokumenti

Posebni pogoji za uporabo storitve

Prenesi posebne pogoje

Navodila

Prenesi navodila

Predstavitev

Prenesi predstavitev

Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja (FAQ) o eRačunih:

Pošta Slovenije nastopa kot ponudnik e-poti in varne hrambe e-računov. Za izdajatelje računov smo pripravili paleto storitev. e-račune naših uporabnikov prevzemamo na dva načina:

 • uporabite spletni portal storitve – e-račune (datoteko eSlog XML s PDF vizualizacijo) pripravite preko obrazca ali jih uvozite iz vašega programa
 • preko spletnih servisov – e-račune pripravite v vašem računovodskem programu in jih posredujete preko B2B vmesnika do prejemnikov prez dodatnega posredovanja

Prevzete e-račune lahko vašim strankam posredujemo po več elektronskih poteh:

 • posredovanje e-računa proračunskim uporabnikom preko UJPnet
 • posredovanje e-računa fizičnim in pravnim osebam v njihovo elektronsko banko
 • posredovanje e-računa fizičnim in pravnim osebam preko registrirane ali običajne e-pošte
 • prejemanje statusov poslanih e-računov in obveščanje ob spremembi

Poslane račune lahko hranite v našem certificiranem elektronskem arhivu, ki je v celoti skladen z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA)

Digitalnega potrdila ne potrebujete. Za digitalni podpis e-računov, ki ste jih izdelali preko našega spletnega vmesnika ali v vašem računovodskem programu, pred pošiljanjem poskrbimo mi.

Če digitalno potrdilo že imate in e-račune izdelujete preko našega spletnega vmesnika, ga je mogoče uporabiti za avtentikacijo pri vstopu v storitev. Za digitalni podpis e-računov poskrbimo mi.

Če digitalno potrdilo že imate in e-račune izdelujete v svojem računovodskem programu, e-račune lahko podpišete v njem.

Postopek naročila pričnete s klikom na to povezavo. V postopku prejmete sledite navodilom na spletni strani in v elektronski pošti. Pristopno izjavo boste prejeli v postopku registracije. Pristopna izjava je dokument, s katerim naročnik pristopi k naročniškemu razmerju in sprejme Splošne pogoje za uporabo storitev izmenjave računov v elektronski obliki – eRačun Pošte Slovenije.

Podpisano pristopno izjavo s strani zakonitega zastopnika naročnika pošljejo na naslov (za pohitritev postopkov lahko pošljejo tudi skenirano pristopno izjavo po elektronski pošti na eracun@posta.si).

Pošta Slovenije d.o.o.
Področje informacijske tehnologije - storitev eRačun
Zagrebška c. 106
2000 Maribor

Da. Pošta Slovenije je po pogodbi o izmenjavi e-računov z UJP ponudnik e-poti, ki v imenu poslovnih subjektov izdaja in prejema e-račune, skladne z zahtevami UJP.

Da. Storitev eRačun Pošte Slovenije je povezana tudi z omrežjem za medbančno izmenjavo e-računov Bankart, preko katerega lahko dosežete katerega koli uporabnika elektronske banke v Sloveniji.

Račun je potrebno hraniti v izvirni obliki oz. v obliki, v kateri je bil račun v trenutku izdaje in prejema (ZDDV-1, 86. člen). E-račune je torej potrebno hraniti v elektronski obliki. Hramba mora onemogočati kakršnokoli spremembo ali izbris podatkov iz vsebine e-računa, hkrati pa mora omogočati njihovo reprodukcijo v izvirni obliki, kar pomeni, da boste morali svojim e-računom zagotovit takšno hrambo, ki bo tehnično zagotavljala celovitost (npr. uvedba časovnega žigosanja in digitalno podpisovanje v času začetka hrambe).

Pošta Slovenije vam v tem primeru ponuja storitev varne hrambe vaših e-računov oz. dokumentarnega gradiva v digitalni obliki, kjer je celovitost in avtentičnost e-računa zagotovljena s časovnim žigom. Storitev varne hrambe je tudi akreditirana s strani Arhiva RS in pomeni, da je način izvajanja storitve v celoti preverjen in zanesljiv. Pomeni dodatno zagotovilo, da bodo vaši e-računi resnično varno hranjeni brez bojazni pred izgubo.

V okviru storitve eRačun ponujamo tudi storitev varne hrambe e-računov v eArhivu Pošte Slovenije. Na storitev se naročite preko pristopne izjave v postopku registracije ali preko vašega uporabniškega računa. Storitev varne e-hrambe v sklopu storitev eRačun ponujamo po ugodnejši ceni. Cena 5 EUR/mesec za vsakih začetnih 500MB. V kolikor želite naročit celovito storitev varne hrambe nas pokličite ali pišite na eracun@posta.si

Če ste do sedaj uporabljali za izdelavo računov program za urejanje besedil, potem vam za izdelavo e-računa v e-SLOG standardu priporočamo uporabo spletne aplikacije Pošte Slovenije eRačun. Ta vam omogoča izdelavo računa na preprost način. Podatke vnesete ročno, v vašem uporabniškem računu pa boste lahko te tudi shranili tako, da vam jih naslednjič več ne bo potrebno ponovno vnašati.

Če gre za večje število e-računov, ki jih boste posredovali preko spletnih storitev, vam Pošta Slovenije omogoča tudi pripravo konverzij, ki račune iz drugih nestandardiziranih oblik ali iz drugih standardov (strukturiranih oblik e-računov, ki niso po shemi e-SLOG) pretvori v e-SLOG format.

Moduli za konverzijo se bodo pripravili individualno glede na potrebe uporabnika. V tem primeru nam boste posredovali izhodno obliko e-računa iz vašega sistema ali drugo izvozno datoteko s podatki, potrebnimi za izdajo računa. Na podlagi teh informacij vam bomo izdelali ponudbo.

V kolikor imate manjše število e-računov, nekaj na mesec ,lahko uporabite tudi spletni portal za izdelavo e-računa po shemi e-SLOG. Izdane račune boste prejeli po elektronski pošti v e-SLOG formatu in s PDF vizualizacijo.

Pogodbeno razmerje lahko prekinete v skladu s 16. členom Splošnih pogojev za uporabo storitev izmenjave računov v elektronski obliki – eRačun Pošte Slovenije..

Najenostavneje to naredite tako, da izberete gumb "Odpovej naročniško razmerje", ki ga najdete med nastavitvami poleg vaših podatkov. Naročniško razmerje lahko prekinete tudi tako, da izpolnite Izjavo o odpovedi uporabe storitve eRačun Pošte Slovenije in označite tiste storitve ali dodatne storitve, ki jih odpovedujete (npr. samo storitev varne e-hrambe ali celotno naročniško razmerje).

Posredujte nam jo na enega od načinov:
- pošljite nam sporočilo iz svojega uporabniškega predala v storitvi (gumb »Vaše mnenje« na levi strani zaslona);
- pošljite elektronsko sporočilo na naslov eracun@posta.si in ga elektronsko podpišite in overite z kvalificiranim digitalnim potrdilom zakonitega zastopnika;
- izjavo, ki jo ročno podpiše zakoniti zastopnik, pošljite na naš naslov.

Ob tem dovolite, da vas še posebej opozorimo na enomesečni odpovedni rok!

Če storitev še želite uporabljati, je potrebno poravnati zapadle račune ter stroške ponovne vključitve uporabnika, izključenega zaradi neplačila, po ceniku storitve. Ko prejmemo dokazila o plačilu, vam bomo uporabo storitve ponovno omogočili.

Če storitve več ne potrebujete, vaš dolg s pripadajočimi obrestmi ostaja, a niste več naročnik storitve, zato novih računov od trenutka, ko smo vam uporabo onemogočili, ne boste prejeli.

Pogosta vprašanja (FAQ) o spletni aplikaciji eRačun PS:

Predlagamo vam, da si pred prvo uporabo ogledate video ali odgovor poiščete v navodilih

V spletni aplikaciji za pripravo e-računa v obliki e-SLOG davka na dodano vrednost na ta način ni mogoče obračunati.

Potrebujete več informacij?

Pokličite nas!

080 44 40

vsak delovni dan med 8. in 16. uro

Želite preizkusiti storitev?

Testni sistem je namenjen ogledu in preizkusu storitve.

Vstop v testni sistem

Pišite nam!

eracun@posta.si